top of page

 

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש  

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה מפורשת שלך למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש והסכמתך, כי "מיקה פודארט" רשאית להשתמש

במידע המתואר להלן.

באמצעות שימוש באתר הינך מצהירה שקראת והבנת את מדיניות השימוש והפרטיות של האתר.

מובהר, כי הצהרה והסכמה זו מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

כללי - פרטיות - טפסי "צור קשר" -  Cookies

אתר זה הינו תדמיתי, ומטרתו לחשוף את הגולשת/המשתמשת לשרותים הניתנים ע"י  "מיקה פודארט"    

באתר זה לא מתבצעת מכירה, ולא ניתן לבצע רכישה של פעילות ו/או שירות כלשהו.

מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  מיקה פודארט ועליך להתעדכן מעת לעת בדף זה לגבי שינויים כאמור.  

מיקה פודארט רשאית אך אינה חייבת להודיע לך על שינוי תנאיי המדיניות גם באמצעות אי-מייל או עדכון דף זה.

מיקה פודארט עשויה לאסוף נתונים לשימושה על מנת לזהות דפוסי עניין וחיפוש בכדי לסייע לנו למקסמם את חווית השימוש באתר, לרבות כתובת

ה IP וכיוצב'.

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי  מיקה פודארט רשאית להשתמש במידע המתואר.  

באתר טפסי "צור קשר" המיועדים למילוי גולשות המעוניינות שיצרו איתן קשר כדי לקבל פרטים נוספים.

הפרטים האישיים שהגולשות משאירות בטפסי "צור קשר" מיועדים גם לצורך עדכונם בעתיד ו/או בשוטף לגבי מבצעים ו/או אירועים המתקיימים מעת לעת במיקה פודארט

האתר עושה שימוש ב-"קוקיס" (מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לשמירות העדפות המשתמש ונשמרת בזכרון המחשב).

אי שימוש ב  Cookies או בחירתך שלא לאפשר שמירה שלהם במחשבך עשוי לגרום לאתר להיות בלתי נגיש עבורך, וכך למשל לא תוכלי לשמור את העדפותיך באתר. תוכלי להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים - ספקי שירות - קישורים לאתרים נוספים

מיקה פודארט לא תמכור ו/או תעביר לצד ג' את פרטייך, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין, ובמקרה של מחלוקת משפטית נעשה זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

מיקה פודארט עשויה להשתמש בנותני שירותים ו/או קבלני משנה לצורך הפעלת האתר, והם עשויים לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע פעולותיהן ושירותיהן.

האתר mikafoodart.com כולל קישורים לאתרים אחרים. איננו אחראים לאתרים האחרים, לתוכנם או לטיבם ועליך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

 

 

קבלת הודעות שיווקיות   

באפשרותך לבקש בכל זמן נתון להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ – מיקה פודארט.

לנוחותך, בכל הודעת אימייל שיווקיות ישנו לינק להסרה מרשימת התפוצה.

 

מחלוקות משפטיות

מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, כפופים לדינים החלים בישראל.

במקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

הרישום במחשבי  מיקה פודארט יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אלו.

 

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב של  מיקה פודארט לרבות מבנה האתר, תוכנו, המידע המופיע בו והתמונות המופיעות בו. סימני המסחר מיקה פודארט הינם רכושה הבלעדי ואינך רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מראש ובכתב.

כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות אשר מצויינים באתר שייכים לבעליהם.

 

bottom of page